Een man een man, een woord een woord

Dat wil zeggen, een eerlijk man houdt zijn woord;
eig. zoo waarlijk als een man in den besten zin van het woord een man is van eer, zoo is ook zijn woord te vertrouwen. Een zeker reeds zeer oude uitdr., die moet dateeren uit den tijd, dat alle vormlooze contracten bindend waren.
Hoeveel is een woord eigenlijk waard?

Aan duidelijkheid laat het spreekwoord weinig te wensen over.
Als je iets beloofd dan moet je je daaraan houden.
Een methode waarmee wij in de bouw ook elke dag werken.

Helaas komt het te vaak voor dat een mondeling overeenstemming van het betalen van meerwerk etc. geen standhoudt in een discussie.

Soms denk ik dat je beter net als in de makelaardij een zogenaamde schriftelijkheidsvereiste moet hebben. Dit houdt in dat een mondelinge overeenkomst, een bevestiging van de afspraken per mail of een toegestuurd concept van de overeenkomst hier niet onder vallen. Gewoon een akte opgemaakt tussen de partijen met de afspraken.

Maar toch houden wij van PRL Bouw al meer dan 25 vast aan een man een man een woord een woord en blijven we qua afspraken lekker ouderwets.
Wilt u ook gewoon lekker ouderwets zakendoen bel ons dan met uw wensenlijst, we horen graag van u.

Meer vraag naar personeel in de bouw

Door de groeiende vraag en de afname van het aantal personen met een WW-uitkering is de arbeidsmarkt voor veel bouwberoepen in 2021 krap. Bijna 1 op de 5 ondernemers in de bouw ervaart personeelstekorten.

Toenemend personeelstekort

Door de groeiende vraag en de afname van het aantal personen met een WW-uitkering is de arbeidsmarkt voor veel bouwberoepen in 2021 krap. Bijna 1 op de 5 ondernemers in de bouw ervaart personeelstekorten. Er is behoefte aan uitvoerende medewerkers op de bouwplaats (o.a. timmerlieden, dakdekkers en tegelzetters) en aan middenkader en hoger personeel, zoals werkvoorbereiders, calculators en projectleiders.

Vertraging in bouwprojecten

Naast personeelstekorten zijn er nog andere zaken die voor problemen zorgen in de bouw. Zo hebben bedrijven te maken met productieverlies door leveringsproblemen van materiaal. Daardoor kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de stijgende kosten, de stikstofproblematiek en de vertraagde afgifte van vergunningen worden door ondernemers als risicofactor voor de omzet genoemd

Structureel perspectief bouwsector blijft sterk

Dit jaar staat de vergunningverlening naar verwachting nog onder druk. De maatregelen die het kabinet neemt om stikstofdepositie van verkeer en veehouderijen te beperken hebben tijd nodig om effectief te kunnen worden ingezet voor woningbouw en infrastructuurprojecten. Vanaf 2021 kan de vergunningverlening weer flink op stoom komen.

Bij een sterk dynamische onderliggende vraag en inhaalvraag van eerder vertraagde projecten kan de bouwproductie zich in de periode 2022-2024 weer sterk gaan ontwikkelen. De nieuwbouwproductie van woningen kan weer met gemiddeld 7% in deze jaren groeien, waarbij een belangrijk deel van het productieverlies in eerdere jaren wordt ingelopen. Het aantal opgeleverde woningen kan dan weer groeien naar 70.000 tegen het eind van de periode.

Tot een verruiming van de woningmarkt leidt dit overigens nog steeds niet. Het CBS verwacht een groei van het aantal huishoudens dat elk jaar hier nog ruim boven ligt. Ook de investeringen in de infrastructuur kunnen duidelijk toenemen en groeien met gemiddeld 4½% per jaar. De nieuwbouwproductie in de utiliteitssector blijft hier bij achter, maar na de hoge groeicijfers in afgelopen jaren is een solide groei van 2% per jaar geen ongunstig resultaat.

De herstel en verbouwproductie in zowel de woningbouw als de utiliteitssector groeien in deze periode met 3 tot 4% op jaarbasis. Extra investeringen in verduurzaming van bestaand vastgoed in samenhang met het klimaatbeleid spelen hierbij een belangrijke rol. De totale bouwproductie kan in de periode 2022-2024 jaarlijks met gemiddeld 3½% toenemen, waarbij het productieniveau in 2024 uitkomt op ruim € 81 miljard. Dit niveau ligt 15% boven het niveau van de reële bouwproductie dat net voor de crisis nog werd gerealiseerd.

De werkgelegenheid kan weer toenemen van 458.000 in 2021 tot 483.000 in 2024. Dit komt neer op een werkgelegenheidsgroei van 2% per jaar. Niet alleen biedt dit een goede baanzekerheid aan bestaande werknemers in de bouw. Ook zal de bouw opnieuw de concurrentie moeten aangaan met andere sectoren om extra personeel aan te trekken.


Wist u dat?
PRL Bouw gecertificeerd is voor het monteren van 3 puntsluitingen met keurmerk veilig wonen. Een driepuntssluiting monteren is een precieze klus. Het vergt vakmanschap om met behulp van een freesmachine de inkepingen voor het slot te maken in een deur. Dus ook hiervoor kunt u ons benaderen!!
Wij wensen u alvast een (zakelijk) goed en gezond 2022!