vertrouwen - Zelfstandignaamwoord
1. (psychologie) het geloof in betrouwbaarheid van een persoon of zaak Ik heb alle vertrouwen in je.


Er zijn tientallen prachtige tegeltjes met wijsheden over vertrouwen.
Maar vertrouwen als bedrijf ervaar je pas als prospects uiteindelijk klanten worden en offertes uiteindelijk facturen. Het is geweldig dat we zoveel vertrouwen hebben mogen ervaren en willen we onze klanten ook bedanken voor dit vertrouwen. Hieronder een kleine greep van onze klanten waar we voor mochten werken!


Uit de rubriek foutje uit de markt!

Fouten worden gemaakt op alle niveaus


Verhoogde boetes voor niet naleven Arbowet

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak.

– Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 4.500 euro (was 3.000 euro).
– Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 3.000 euro (was 750 euro).

De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met plan van aanpak. Voorheen mocht de Inspectie hiervoor in eerste instantie alleen een eis stellen of een waarschuwing geven.
Omdat het hebben van een deugdelijke RI&E met dito plan van aanpak van groot belang is, organiseert Metaalunie Academie de workshop


Bouwwerkgevers lopen risico op terugbetaling noodhulp NOW

Een groot aantal werkgevers in de bouw loopt het risico op terugbetaling van de noodhulp NOW. Hoewel de datum van het aanvragen van de definitieve berekening nadert, heeft 61% nog geen aanvraag ingediend.
Van begin april tot eind mei 2020 vroegen ruim 139.000 werkgevers via de NOW-regeling een tegemoetkoming in hun loonkosten aan. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Want aanvragers moeten nu ook nog zelf de berekening aanvragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. Daarvoor wordt namelijk gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies. 60.000 werkgevers deden dit al; ruim 79.000 (57%) nog niet. Waarvan 1.309 werkgevers in de bouwsector. Zorgelijk, want op 31 oktober 2021 is de deadline.

Voorschot terugbetalen

“Er is nog tijd”, zegt Janet Helder, bestuurslid bij UWV. “Maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico straks in de problemen te komen. Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld. En je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat we voor de bouw nu op slechts 39% zitten, is dus zorgwekkend.”

Drukte bij accountants

Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem. Helder: “Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten.”

Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44% aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Zo’n 15% zegt bewust te wachten. Maar 37% van de werkgevers onderneemt geen actie, omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Hulp voor werkgevers

Wat je moet doen om een definitieve berekening aan te vragen, heeft UWV op een informatiepagina uiteengezet. Met daarop onder meer uitlegvideo’s, stappenplannen en simulatietools. Bellen naar de UWV Telefoon NOW kan ook: 088-8982004


We werken voor diverse opdrachtgevers in uiteenlopende branches aan varierende opdrachten. Aan ieder project, klein of groot, werken we met volle passie en 100% gedrevenheid. Hieronder een kleine greep om de veelzijdigheid van PRL Bouw aan te geven.

Complete renovatie van een boerderij uit 1830

3 etages plafonds vervangen Politiebureau te Vlaardingen

Plaatsen van rookoverkappingen / rookabri

Complete renovatie en herinrichting van leegstaand garagebedrijf voor nieuwe huurder X-Peng in samenwerking met GMI

Het herinrichten van diverse kantoorpanden met volglaswanden op maat.