Betekenis van fout
de fout zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [fɑut] Verbuigingen: fout|en (meerv.) iets dat niet juist is Voorbeelden: `een fout maken/begaan`, `een fout corrigeren `koeien van fouten (grote fouten) kapitale/kardinale fouten  (grote foute...

Er zijn tientallen prachtige tegeltjes met wijsheden over fouten.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen “iedereen maakt fouten”. Maar vraag is dan wel vaak in de bouw, wie is verantwoordelijk, wie is aansprakelijke en wie lost het op!

Deze vraag is ontstaan vanuit een ervaring van afgelopen maand waar wij verantwoordelijk werden gehouden voor een fout die achteraf door derde waren veroorzaakt. Feit is dat je pas stil staat bij discussies en consequenties als het kwaad al is geschied. Het is daarom goed afspraken te maken en deze goed op schrift vast te leggen.


Aannemer vs onderaannemer,
wie is aansprakelijk en wie geeft garantie?

“ Graag wil ik u dan ook volgende testcase voorleggen”

Stel; een aannemer heeft de opdracht gekregen voor het bouwen van een gebouw. In beginsel is de (hoofd)aannemer verantwoordelijk voor het geheel, echter de markt leert ons dat de aannemer de verantwoordelijkheid steeds vaker juridisch verschuift naar de onderaannemer. Uiteindelijk is de aannemer dus de bouwregisseur die alle benodigde partijen contracteert om het werk uit te voeren.

De klant dacht met één verantwoordelijke partij zaken te doen, maar de realiteit is dat de klant in feite zaken doet met allemaal kleine partijen en weet doorgaans vooraf niet wie de onderaannemer is en of deze überhaupt draagkrachtig is om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Bijvoorbeeld
De aannemer gebruikt voor het aanbrengen van de dakbedekking een onderaannemer. Deze onderaannemer is een dakdekker die zijn mankracht inhuurt. Na oplevering geeft deze partij 10 jaar schriftelijke garantie echter zonder dit in te schrijven bij het waarborgfonds. Vijf jaar na oplevering word een gebrek zichtbaar. De dakdekker heeft geen dampremmer gebruikt. Hierdoor is de hele dakopbouw verzadigd en moet compleet vervangen worden.
Inmiddels is de onderaannemer failliet en de klant kan geen aanspraak maken op de schriftelijke garantie. Feitelijk heeft de klant veel geld betaalt voor een gebouw en draagt uiteindelijk zelf een ondraagbaar risico. Of toch niet?
Wie is hier volgens jullie aansprakelijk…?


Foutje uit de markt
Dat getimmerde goten geventileerd moeten worden is algemeen bekend, maar om er ventilatieroosters in te plaatsen die de meeste mensen in de toilet/badkamer gebruiken gaat wel heel ver.

Foto doorgestuurd door collega uit de markt over het onderwerp fouten.


Het kabinet wil de aansprakelijkheid van bouwers vergroten. Dat verklaren Haagse bronnen. De regering zou zelfs voornemens zijn om het Burgerlijk Wetboek aan te passen.

Nieuwe regels moeten de positie van opdrachtgevers en eindgebruikers versterken en de geleverde bouwkwaliteit verhogen. Zelfs ernstige bouwkundige gebreken zouden nu nauwelijks op aannemers te verhalen zijn.
Eindeloos juridisch getouwtrek over schades, instortingen en broddelwerk, is het gevolg van een maas in de wet die een uitzonderingspositie biedt voor de bouw. Waar fabrikanten van producten zoals wasmachines principieel aansprakelijk zijn en blijven voor technische fouten, is de aannemer een dag na oplevering al van de meeste toekomstige claims gevrijwaard. Dat heeft te maken met artikel 758 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Hier het gewraakte artikel 758:
1. Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
2. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
3. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
Het wordt dus tijd voor een spoedige verandering van de wetgeving ter bescherming van de eindgebruikers.


Paar projecten van PRL Bouw betreffende wandafwerking

Oude liftgangen in Amsterdam krijgen een metamorfose met houten wandbekleding


PRL naar ongekende hoogtes met werk in houtafwerking De Bunkertoren te Eindhoven


Casco pand in Haarlem moet ontmoetingsplek worden voor ondernemers


Houten gevelbekleding helemaal in!!

Hout is een bekend en betrouwbaar bouwmateriaal. Door het hout te verduurzamen, is de houten gevelbekleding nog beter bestand tegen de wisselende invloed van vocht en droogte en krijgt het een langere levensduur. Vele typen houten gevelbekleding wordt milieuvriendelijk verduurzaamd door middel van innovatieve technieken, zoals thermische modificatie en vacuümverduurzaming. De afwerking met een sterke acrylaatlak of impregnerende olie is de finishing touch, voor een optimale duurzaamheid van de houten gevelbekleding.

Waarom kiezen voor houten gevelbekleding?

Een houten gevelblekleding wordt vaak gebruikt om een extra dimensie aan een gebouw toe te voegen, een oude gevelbekleding te verbergen of om isolatie achter te plaatsen. Een gevelbekleding uit hout heeft een niet te evenaren warme uitstraling. Het voorziet je woning van een persoonlijke toets.

Isolatie: Hout heel gunstig voor je binnenklimaat aangezien het een natuurlijke buffer voor temperatuurverschillen vormt. Dit betekent dat een houten gevelbekleding bijdraagt tot de isolatie van je woning. Hierdoor zal je geld op energie besparen

Mooie vergrijzing: Het onderhoud van je houten gevelbekleding zal afhangen van de houtsoort die je kiest en of een vergrijzing je al dan niet stoort. Na een tijd gaat hout vergrijzen, ben je voor deze natuurlijke look te vinden, dan hoef je het hout hier niet tegen te behandelen. Wens je het oorspronkelijke uiterlijk van de houtsoort te behouden, dan zal je deze wel moeten onderhouden
(door te coaten of te beitsen).


Project Dordrecht


Betreffende testcase “ Wie is aansprakelijk”

De hoofdaannemer is en blijft aansprakelijk, ervan uit gaande dat de aannemingsovereenkomsten juist gesloten zijn en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op het werk.
Bij de oplevering is echter waarschijnlijk niet goed geconstateerd dat de garantiebepalingen niet aansloten op elkaar. Met name bij verzekerde garanties is de garantieverklaring en onderhoudsverplichting van belang voor een reclamatie. De hoofdaannemer dient wel een algemene garantieverklaring af te geven over die items die benoemd zijn in technische omschrijving en/of bestek. De garantieverklaring van de dakdekker is dan secundair geworden, en alleen van belang indien de hoofdaannemer ophoud te bestaan. Accepteer dan ook nooit alleen een garantieverklaring van de hoofdaannemer, maar altijd gezamenlijk met de onderliggende garantieverklaringen van de onderaannemers.

Dit zijn wel zaken die al in bestek geregeld dienen te worden en zeker bij de oplevering gecontroleerd en beoordeeld moeten worden.